Поверителност

Каква информация събира ЕМИКА М ЕООД?

ЕМИКА М ЕООД изисква информация от вас, когато се регистрирате в нашия сайт, когато правите поръчка или попълвате формата за контакти.

Когато вие правите своята поръчка, като допълнение е необходимо да предоставите вашите имена, електронна поща, пощенски адрес за доставка, телефонен номер или информация за вашата кредитна/дебитна карта (в случай, че изберете съответния начин за плащане).

Също така вие може само да разглеждате нашият сайт анонимно без да е необходимо да се регистрирате.

За какво използваме събраната информация?

Информацията, която изискваме от вас ЕМИКА М ЕООД използва за следните цели:

  • Да осъществи правилно доставката до мястото и човекът посочен от вас;
  • Да осъществи плащането (когато е избран съответния начин за плащане);

Вашата информация, без значение нейния характер, няма да бъде продавана, споделяна, предоставяна, копирана или предавана на трети лица по никакъв повод без ваше съгласие, с изключение на случаите свързани с достваката на стоката поръчана от вас.

Как ЕМИКА М ЕООД защитава вашата информация?

Ние вземаме редица мерки за сигурност, за да поддържаме сигурността на вашата лична информация, когато вие правите поръчка или достигате до вашия личен профил.

Използва ли ЕМИКА М ЕООД cookies?

ЕМИКА М ЕООД не използва cookies.

Предоставяме ли информация на външни лица?

Ние не продаваме, търгуваме или какъвто и да е друг трансфер на лични данни на външни лица. Това не включва доверени трети страни, с които ЕМИКА М ЕООД има договорни отношения и които са ангажирани с оперирането и администрирането на нашия уеб сайт, за периода на договорните отношения, зса който период от време те са задължени да пазят пълна конфиденциалност на личните данни. Ние можем да оповестяваме вашата информация, когато сме убедени че това оповестяване е в съответствие със закона, спазва политиката на сайта или защитава нашите и ваши прав правилно и сигурно. Също така не-лична идентифицираща информация на посетителите може да бъде предоставяна за маркетингови, рекламни или други цели.

Линк – препратка на трети страни

Понякога по наша преценка ние може да добавим или оферираме продукти или услуги на трети страни на нашия уеб сайт. Сайтовете на тези трети страни имат своя собствена политика за личните данни. ЕМИКА М ЕООД няма отношение и отговорност относно съдържанието на линк – препратка към уеб сайт на трети страни. Въпреки това ние търсим да защитим целостта на нашия сайт и всяка обратна връзка относно тези сайтове е добре дошла при нас.

Политика за личните данни – единствено онлайн

Настоящата Политика на личните данни е приложима единствено за информацията събирана онлайн, чрез нашия уеб сайт.

Срокове и Условия за ползване

Моля, също така почетете и се запознайте с нашите Условия за ползване в секцията уреждаща авторското право, използването на сайта и ограничената отговорност уреждаща използването на нашия сайт на адрес: www.emika.bg

Вашето съгласие

Посещавайки страниците на нашия сайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с онлайн Политиката за лични данни на ЕМИКА М ЕООД.

Промени в Политика на личните данни на ЕМИКА М ЕООД

Ако ЕМИКА М ЕООД предприеме промяна в текстовете на настоящата Политика за личните данни, същата се задължава да публикува промените на тази страница и/или да коригира Датата на последна промяна на Политиа на личните данни по-долу.

Тази Политика на личните данни беше последно променена на 19.01.2010г.

За връзка с нас

В случай на възникнали въпрос отнасящи се до Полиика на личните данни, вие може да се свържете с нас из;ползвайки информацията по-долу:

www.emika.bg
Sofia 1700 
Bulgaria
info@emika.bg
+359 878 72 06 99